Anestezjologia


  • znieczulenie infuzyjne (dożylne)
  • znieczulenie inhalacyjne (tzw. znieczulenie wziewne) przy użyciu isofluranu
  • pełny monitoring anestezjologiczny (opieka wykwalifikowanego anestezjologa, kontrola parametrów życiowych przy użyciu kardiomonitora)
  • opieka pozabiegowa
  • leczenie bólu ostrego i przewlekłego