Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich się ono odbywa.

1. O jakie dane chodzi?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przeze Ciebie i Twojego pupila z usług weterynaryjnych świadczonych przez Przychodnię Weterynaryjną VIVA S.C. Do danych tych należy zaliczyć: Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, adres email, telefon.

2. Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych będzie: Przychodnia Weterynaryjna VIVA S.C.

3. W jakim celu chcemy przetwarzać Twoje dane?
Przetwarzamy te dane aby:

  • Przypisywać kartę zdrowia pacjenta weterynaryjnego do jego Właściciela,
  • Przekazywać materiały pobrane od zwierząt do badań laboratoryjnych przypisując jednocześnie dane Właściciela zwierzęcia,
  • Kontaktować się z Tobą w celach informacyjnych dotyczących stanu zdrowia oraz wyników badań Twojego zwierzęcia,
  • Kontaktować się z Tobą w celu poinformowania o ryzykach niosących ze sobą planowane zabiegi chirurgiczne oraz proponowany plan leczenia,
  • Kontaktować się z Tobą w celu uzyskania zgodny na proponowany program leczenia,
  • Dokonywać kontaktów pozwalających udoskonalać usługi świadczone przez naszą przychodnię.
  • Posiadać historię leczenia zwierzęcia, którego jesteś właścicielem.

4. Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

5. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub zgłosić sprzeciw. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych historia leczenia zostanie nieodwracalnie utracona.

6. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwe, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania usług medycyny weterynaryjnej dla zwierzęcia którego jesteś Właścicielem lub Opiekunem.
Z kolei podstawą prawną dopasowywania jakości usług weterynaryjnych poprzez kontakt z Tobą jest uzasadniony interes administratora czyli Przychodni Weterynaryjnej VIVA s.c..

7. Jak długo będziemy przechowywać dane?
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 3.